Játékosan ismerkedhetnek meg a programozással a robotika iránt érdeklődő kisgyermekek

Akár egy mese címe is lehetne ez, ám amiről írok, az maga a valóság: különleges fejlesztő tevékenység a Petőfi Sándor Elméleti Líceumban, amely a LEGO Klubban valósul meg.

Tanórai és tanórán kívüli keretben egyaránt alkalmazhatók a Bee-Bot és a Blue-Bot elnevezésű programozható padlórobotok. A robotméhecske izgalmas fejlesztő játék, amely során a robotika iránt érdeklődő kisgyermekek játékos formában ismerkedhetnek meg az algoritmizálás és a robotprogramozás alapjaival. Egy program maximum negyven lépés sorozata lehet. A Blue-Bot applikációk segítségével is programozható. A padlórobotokon található kezelőszervek: előre, hátra, jobbra, balra, várakozás, indító- és törlőgomb.

A színes, könnyen kezelhető és barátságos kis robotok tökéletes eszközök a diákok motiválására és olyan kompetenciák komplex fejlesztésére, mint az algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, kreativitás, együttműködési és a magasabb rendű gondolkodási készségek.

A gyerekek iskolai munkája során fontos, hogy síkban is jól tájékozódjanak. Azoknak a gyerekeknek, akik egészen kis koruktól fogva gyakorolják a térbeli tájékozódást játékos feladatokon keresztül, ez nem jelent problémát. Ha a térben való orientáció nem automatizálódik, akkor a gyerekeket kudarcok érik, amely kihat az iskolai tanulmányaikra is.

A térnek síkban való leképezése egyáltalán nem egyszerű feladat. A LEGO-Matek foglalkozásokon mindig tevékenykedünk a padlórobotokkal. A gyerekek sokszor saját maguk ébrednek rá a helyes irányok kiválasztására, hogy célba juttassák a Blue-Botot vagy a Bee-Botot. Nagyszerű érzés látni kis tanítványaimat, ahogy a kezükkel is jelzik a robot irányváltoztatását, miközben fejben programozzák végig az útvonalat. A hétről hétre történő gyakorlásnak köszönhetően egyre könnyebben tájékozódnak a robotpályák koordinátarendszerében.

A romániai országos tantervben szereplő nevelési célokkal összhangban a tanulók aktív, cselekvő – de ugyanakkor játékos – módon vesznek részt az új ismeretek elsajátításában a padlórobotok programozásakor. Ez a tevékenység épít a tanulók előzetes tudására, ugyanakkor lehetőséget ad az esetleges tévedéseik kiigazítására, hiszen a robotméhecskék tetszőlegesen újraprogramozhatóak, a diákok saját maguk végezhetik el a javításokat. Az eszközök lehetővé teszik az egyéni, páros vagy csoportmunkára építő tanulásszervezési megoldásokat a hagyományos óra helyett. Segítségükkel komplexebb projektmunkákat is tervezhetünk az együttműködő (kooperatív) tanulás formáinak és technikáinak alkalmazásával.

Mivel a diákok közvetlenül utasítják a robotokat, az oktató csak a feladatokat határozza meg és ellenőrzi azok eredményes végrehajtását. Az eszközt szinte bármely tanórán használhatják a pedagógusok. Az irányok megtanulása mellett támogatja az egyes alapismeretek (számok, színek, síkidomok, állatok neve, szorzó-, osztótábla, matematikai műveletek, betűk, irodalmi szövegek stb.) játékos elsajátítását. Az így történő gondolkodásfejlesztés számos kapcsolódási lehetőséget biztosít más tantárgyak felé, mint például a matematika, informatika, környezetismeret, magyar, román, angol nyelv és irodalom, rajz és kézimunka.

Csoportom tanulói – II. osztályos diákok – különböző témájú robotpályákat terveztek és készítettek. A pályák elkészítése is számos kompetenciát fejlesztett, hiszen a gyerekek kreatívan, motiváltan, pontosan és boldogan alkottak. A legjobban sikerült terveket felnagyítottuk és a Bee-Bot már kalandozhatott is az új pályán.

Eddigi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a LEGO Klubban a padlórobotok segítségével fejlődik a gyerek matematikai, digitális és szociális kompetenciája is, megtanulnak tervszerűen gondolkodni, felfedezik, hogy több út is elvezet a célhoz, kísérleteznek, tudatosan próbálkoznak és saját terveiket, elgondolásaikat megvalósítják.

A padlórobotok programozása sikerélményt okoz a gyermekeknek, így lesz öröm a tanulás és a tanítás is!


Írta: Oláh Katalin Melinda tanítónő