A vizsgaeredmények javításának céljával nyert négyéves lefutású pályázatot a Petőfi Sándor Elméleti Líceum

Az érettségi eredmények 6%-os javítása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a sikeresen érettségizők számának növelése – ezzel a három célkitűzéssel nyújtotta be oktatási-nevelési pályázatát a Petőfi-líceum még két évvel ezelőtt a Bihar megyei főtanfelügyelőséghez. A pályázati elbírálás és a szerződéskötés is csigalassúsággal haladt, kisebb-nagyobb megszakításokkal bő egy évvel ezelőttre megszületett az eredmény, melyből kiderült, hogy az intézmény megnyerte a pályázatot. Az iskola augusztusban aláírta a szerződést, majd hosszú néma csend következett, ami idő alatt talán a minisztériumi berkekben járatos emberek sem tudják megmondani, mi történhetett a pályázatokkal. Október közepén megérkezett a hír, hogy a szerződést aláírták, sőt, mi több a program október elsejei dátummal már el is kezdődött. Ez újabb biztos pontot jelent a diákok érettségi felkészülését segítő program megvalósulásában. De hogyan is képzeljük el ezt a programot?

A négyéves terv a Petőfi-líceum egyik középiskolás generációját fogja érinteni, akiket már kilencedik osztálytól egy a szokásostól eltérő tanprogramban részesít az intézmény. A különleges alatt azt értjük, hogy a tanprogramba olyan tevékenységek kerülnek be, amiket a hagyományos órarend nem enged meg. Emellett fontos tudni, hogy ezek a tevékenységek kifejezetten az érettségi tárgyakra összpontosítanak. Így például az érettségi tárgyakból különórák lesznek elérhetők a diákok számára, tematikus táborokban és más olyan látogatásokon vehetnek részt, amelyek az adott érettségi tárgy tudnivalóinak elmélyítését segítik, mint a színházi előadás vagy egy kirándulás a természetben. A tervek szerint a kilenc és tizedik osztályos diákok román nyelvi kommunikációt és matematikai alapozást (ez utóbbit természetesen csak a reál szakon tanulók), míg a tizenegy és tizenkettedikes diákok tagozat és profil szerint románt, magyart, matematikát, történelmet, biológiát és földrajzot tanulnak majd külön felkészítő órákon.

A tárgyi tudás mellett fontos szerepet kap az önismeret, a személyiség fejlesztése is. Erre a célra a pályázatba külön emberi erőforrást vonnak be a program koordinátorai, olyan szakembereket, akik fejlesztő tréningeket, mentortevékenységeket és pályaválasztási tanácsadást tudnak ellátni.

Memóriafrissítés gyanánt az érettségi tantárgyakat tanító tanárok számára tájékoztatót szerveztek, majd az osztályfőnökök segítségével összehívtak előbb a XI–XII.-es, később a IX–X.-es diákok szülei számára egy közös értekezletet, ahol a szülők kaptak tájékoztatást a programról. A tájékoztatókon Kozma Sándor igazgatóhelyettes programfelelős (képünkön) és munkatársai tájékoztattak a 90 diákot érintő négyéves lefutású projektről.

Az említett tevékenységek mindegyikét a pályázat költségvetése fedezi. Fontos tisztázni, hogy a tevékenységeken nem teljes osztályok fognak részt venni, hanem a sikertelen érettségi vagy a lemorzsolódás által veszélyeztetett csoportok, akik viszont nem csak a bukásesélyes tárgyakból kapnak több felkészülési lehetőséget, hanem minden tárgyból, átfogó módon fejleszthetik magukat.

A program megvalósításához szükséges felszerelések beszerzését szintén a pályázat biztosítja, majd a vásárolt eszközök hosszútávon a középiskola tulajdonát fogják képezni. A pályázat hosszú távú hozadéka lesz az is, hogy mind a diákok mind a tanárok oldalán jelentős sikerélmény és fejlődés lesz mérhető.

Cservid Levente


Írta: Ér hangja