Hagyománnyá vált az érköbölkúti iskolában, hogy november 22-én a helyi iskolások egy csoportja Érmindszenten (Adyfalván) tiszteleg a költőóriás szülőházánál. Az idei kirándulás eltért az eddigiektől, hiszen egész napos emléktúrán keresték fel azokat az érmelléki helyeket, ahol Ady járt, illetve ahol a költő emlékét őrzik. Az idei kirándulást megelőzte az iskolában lezajlott vetélkedő Ady életéről, illetve az Érmellék sajátságos tájegységéről. Ilyen útravalóval indult szombaton érköbölkúti diákok lelkes csoportja Rákóczi Lajos magyar szakos tanár vezetésével érmelléki Ady-kultusz nyomában.

 

A reggeli órákban a kirándulásuk első állomásánál kegyeletüket rótták le a költő margittai szobra előtt, miután Kele-Vajda Sándor elszavalta A magyar ugaron című verset, a diákok virágot helyeztek az alkotás talapzatára. További útjuk Tasnádon keresztül vezetett Érmindszentre, a mai Adyfalvára, ahol részt vettek a helyi templomban tartott istentiszteleten. Majd Ady szülőházánál tettek látogatást, ahol debreceni, szatmári és szilágysági diákokkal ismerkedtek. Az itt tartott ünnepi műsor egyik mozzanataként Rákóczi Lajos a Hazamegyek a falumba című verset szavalta el a hallgatóságnak. A Köbölkútról hozott koszorúk elhelyezése után a csapat Nagykároly felé folytatta útját. Megálltak az Ér patak partján, ahol a diákok felelevenítették azokat a verseket, amelyeket a költő e táj vonzásában írt, illetve tájékoztatót hallgattak meg az Érmellék földrajzi koordinátáiról, valamint legfontosabb településeiről. Nagykárolyban Kaffka Margit írónő emlékét idézték fel. Köztudott, hogy Ady és Kaffka nemcsak kortársak voltak, hanem Ady többször megkérte Kaffka Margit kezét is.

 

Miután végiglátogatták Nagykároly nevezetességeit, Székelyhíd felé vették útjukat. Minden útjukba eső érmelléki településen megálltak, és új információkat tudtak meg az adott helység sajátos, irodalmi vonatkozásairól. Az út utolsó állomásán, Székelyhídon a diákok az emléktáblánál tették tiszteletüket, majd a késő délutáni órákban, fáradtan bár, de élményekkel gazdagon értek haza Érköbölkútra. A kirándulás során nemcsak irodalmi és helytörténeti ismeretekkel gazdagodtak az iskolások, hanem olyan ismeretségek is köttettek, amelyeknek reményeink szerint gyümölcsöző folytatása is lesz.

 

Raţiu Rozália