A nem formális tanulás jegyében 123 tevékenységet szervezett országszerte a romániai Erasmus Plus iroda október 11-én. Székelyhídon az Ér Hangja Egyesület önkéntesei ezúttal a Petőfi-líceum XII. B. osztályába látogattak, ahol az úgynevezett World Café-módszert alkalmazták a fiatalok társadalmi szerepvállalásának megvitatása céljából. A metódus lényege, hogy a résztvevőket csoportokba tömörítve egy bizonyos téma megvitatását teszi lehetővé különböző szempontrendszerek szerint. A fiatalok egy órán keresztül azt vizsgálták, hogyan lehet bekapcsolódni a közösségek problémáinak megoldásába, illetve értékeinek megőrzésébe helyi, regionális, nemzeti, illetve európai uniós szinten. A négy-öt fős csoportok különböző asztaloknál foglaltak helyet, és elkezdtek elmélkedni a papíríven kézbe kapott témáról. Mindegyik asztal külön kérdéskört taglalt: a helyi, a regionális, a nemzeti vagy az uniós szintű aktív szerepvállalást. Tíz perc állt minden csoport rendelkezésére a téma megvitatására, majd az idő leteltével a csoportok tagjai, az úgynevezett főnök kivételével továbbálltak egy másik asztalhoz, hogy ott is hozzáadhassák ötleteiket a szóban forgó problematikához. A tevékenység végéhez közeledve már mindegyik résztvevő „meglátogatott” minden asztalt, azaz kiegészítette javaslataival az összes tárgyalt témakört. Az óra végén az asztalfők bemutatták mindazon elképzeléseket, melyeket az eszmecserék során sikerült összegyűjteniük.

A tevékenység révén nemcsak az derült ki, hogy sokféleképpen lehet bekapcsolódni közösségeink életébe és döntéshozatalába helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, hanem az is, hogy ez a szerepvállalás hasonló akciókat, cselekvési lehetőségeket ölelhet fel a különböző szinteken. A fiatalok hangsúlyozták a szavazati jog gyakorlásának, az önkéntességi akciókba való bekapcsolódásnak, a környezetbarát magatartás kinyilvánításának (újrahasznosítás, helyi termékek vásárlása), a lobbizásnak, a véradásnak, a hagyományőrzésnek és a kulturális események szervezésének fontosságát.

A program alatt a lebonyolítók különböző Erasmus Plus népszerűsítő anyagokat osztogattak a résztvevőknek (lufik, matricák, képeslapok), illetve népszerűsítették a program által nyújtott lehetőségeket.


Írta: Antal Noémi