Turisztikai Információs Központ épül Székelyhídon egy Hajdú-Bihar és Bihar megye között elindult projekt keretében, melynek célja egy olyan határon átnyúló turisztikai együttmûködési hálózat kialakítása, amely lehetõséget teremt a régió néhány tájegységének közös bemutatására. Megyénkbõl a projektben szerepel a fugyivásárhelyi Nárcisz tisztás, a Szalacs melletti Hidegvölgyi védett övezet, az érsemjéni Ezüstperjés legelõ, az alsólugosi Gruiul Pietrii tájvédelmi körzet és a Körösrévi-szoros. Ide kapott besorolást a székelyhídi Csíkos-tó is, mint a helység egyik turisztikai látványossága.