A nagy nemzeti ünnepeken minden évben újra visszaköszönnek ránk ezek a fogalmak a felszólalók beszédeiben, a megemlékezések ideje alatt.  Abban a néhány percben, amíg a hallgatósághoz szólnak, mindig megvalósítják a szónokok szándékait, édes-bús érzésekkel vegyes büszke honszeretetet faksztva fel a kokárdát viselő szívekben. Az elődöket, a bátor neveket és a mögöttük megbúvó embereket ünnepeljük, akik részesei voltak az Európán végisöprő forradalmi hullámnak, amely a kontinensen nemzeteket, Magyarországon a modern értelemben vett fejlődéshez szükséges feltételeket teremtett. A forradalom a kitűzött célok megvalósításával nagyobb horderejűnek bizonyult, mint a szabadság eszméje jegyében lezajlott vesztes harc, hiszen felszámolták a jobbágyságot és a rendi  társadalmat, egy új kor vette  kezdetét.