^ Vissza Fel
legomodszertan címke bejegyzései:

Egyre több gyermek számára elérhető a legóeszközök segítségével történő oktatás

Diáksarok  ,   2022. szeptember 21. szerda 

„jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!” (József Attila: Levegőt!)

Az új tanévben is folytatódik a legóelemekkel történő játékos tanítási módszer alkalmazása az Oktatási és egészségügyi szolgáltatások minőségjavítása a székelyhídi roma közösségben elnevezésű projekt sokrétű tevékenysége révén a Petőfi Sándor Elméleti Líceumban.

A projekt 425 roma gyermek számára biztosítja a lehetőséget ahhoz, hogy a tanulás ne egy elvont, problematikus, nehézséget okozó tevékenységi forma legyen a 3–15 év közötti gyermekeknek.

A LEGO Education kreatív, gyermekközpontú, a tanulási folyamatot játékos formában megközelítő oktatási eszközeivel a programban résztvevő roma gyermekek mellett iskolánk valamennyi diákja lehetőséget kap arra, hogy a legmodernebb eszközök alkalmazásával jussanak jól hasznosítható ismeretek, tapasztalatok és felfedezések birtokába.

Különféle legókészletek tanítási fortélyaival ismerkedtek képzéseken az érmelléki pedagógusok

Diáksarok  ,   2022. január 15. szombat 

Legómódszertani tanfolyam a Petőfi oktatóinak

LEGO-módszertani tanfolyamon vett részt  a Petőfi Sándor Elméleti Líceum húsz pedagógusa  Az oktatási és egészségügyi szolgáltatások minőségi javítása a székelyhídi roma közösségben elnevezésű projekt keretében tavaly no­vember végén.

A járványhelyzetre való tekintettel online térbe helyezett előadásokat – amelyen tanár- és tanítónők mellett óvónők is részt vettek – szakképzett akadémiai LEGO-trénerek tartották. A  résztvevők különböző legókészletek tanításbeli használatának fortélyaival ismerkedtek meg.

Játékos tanulás a nemzetközi legótáborban

Diáksarok  , ,   2021. július 20. kedd 

Kéttucatnyi gyerek érkezett a székelyhídi általános iskola legótermébe a második legótáborba július 12. és 16. között. A személyiségformáló eseményre Magyarországról, Érmihályfalváról, Érszalacsról és persze városunkból is akadt részt vevő kisdiák. Két korcsoportra oszlottak: hét-nyolc, valamint a kilenc-tízévesekre. Mindannyian reggel kilenctől délután ötig élvezhették a legóeszközökkel történő oktatást. Oláh Katalin tanítónő elmondta, hogy a székelyhídi polgármesteri hivatal pályázatok által vásárolja meg ezeket a kellékeket, és már úton van a legújabb készlet is. Mint ismeretes, Székelyhídon már három éve folyik a legóoktatás, amely hasznos, szórakoztató és interaktív tanulási módszernek bizonyul a gyerekek számára. Tavaly viszont a világjárvány miatt elmaradt a kisdiákok nyári legóélménye.

Legómódszertan már az óvodában is

Alapvető készségeket fejlesztenek játékosan

Óvodások vették birtokba a székelyhídi iskola LEGO-módszertan gyakorlására berendezett tantermét október 14-én. Az egyórás foglalkozáson, amit Guba Amália és Szűcs Andrea óvó nénik vezettek a legkisebbek a legóoktatás alapjait képző, óvodásoknak kitalált játékkal egybekötött tanulással ismerkedtek. Amint azt Szűcs Andrea óvónő elmondta, a Legóklub néven futó heti egyórás foglalkozások november közepéig várják a gyerekeket a Petőfi Sándor Elméleti Líceumhoz tartozó központi iskolaépületben berendezett legóterembe.