Etapa pregătitoare
Etapa elaborării propunerilor
P.U.Z – CONSTRUIRE COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK ÎN ORAȘUL SĂCUENI, JUD. BIHOR

Scurtă descriere:
Prin documentația de urbanism se propune reglementarea funcțională, definirea zonelor de implementarea a construcțiilor, reglementarea acceselor și echipării tehnico edilitare în cadrul parcelelor de teren. Se propune constituirea subzonei ST – Servicii Turism cu Alimentație Publică și Construcții de Agrement/Aquapark în cadrul UTR 2 oraș Săcueni