Székelyhíd református közössége gyülekezeti házat avatott és emléktáblát állíttatott Tofeus Dobos Mihály, székelyhídi születésű református püspök emlékére október 12-én. A két évvel ezelőttig parókiaként szolgáló épület felújító munkálatai idén fejeződtek be, hivatalos átadását vasárnap 11 órától egy keresztelő és egy ünnepi istentisztelet előzte meg.  Rákosi Jenő esperes prédikációja ez alkalommal is szép gondolatokkal és örömöt keltő érzésekkel töltötte el az egybegyűltek népes sorait. A választott ige ezúttal Pál apostoltól szólt (Thesszalonikabeliekhez, 5,18): ,,Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok’’.