„Mi a filozófia?” – teszik fel többen is a kérdést a szó hallatán. Ha a „filozófia” szó eredetét kutatjuk, akkor azt találjuk, hogy a filozófia kifejezés két görög szónak az összetételéből származik. Az egyik görög szó a philosz, a másik pedig a szophosz. A philosz szó a görög philia (fília) szóból származik, jelentése: szeretet. (A görög nyelvben – vagy inkább filozófiában – három szót is használnak a szeretet kifejezésére. Ezek a következők: philia, agapé és erosz. Az első, vagyis a philia, valaminek, vagy valamilyen tevékenységnek a szeretetét jelenti. Például valamilyen tevékenység művelésének a szeretetét. (A gyengébben képzett zenészek szokták mondogatni félig tréfásan, félig komolyan: „Mi nem tudunk zenélni, csak szeretünk.” Ilyen értelemben ők „philoszok, de nem szophoszok”)