A Székelyhídi hírlap 1911. július 27-i vezércikke

Az iskola esztendő végén, midőn a diákság, kipihente a tízhónapos fáradalmakat, azon szülőknek óriási gondjaik vannak kik gyermekeikkel nem tudják mitévők legyenek. Tovább tanítassák, vagy nem. Régi és úgy látszik – kipusztíthatatlan rákfenéje az társadalmunknak, hogy mindenben a divatnak, a modern szellemnek óhajt hódolni, – holott ellenkezőleg – a maradiság, a korhadt rendszer mellett tör landzsát.
Amikor a szülő – eltekintve attól, hogy van-e nincs-e kedve gyermekének ehez vagy ahoz, – a modern áramlattól elragadtatva elhatározza, hogy bármily nehezére is esik, gyermekét tovább tanittatja, hadd legyen az inteligens ember, tartozzék a lateiner osztályhoz, legyen orvos, ügyvéd, mérnök, tanár stb.