A SCHENGEN10 – évfordulós, kapcsolatbővítő találkozó Cserháthalápon projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

2. ág, 2.1 Testvérváros-program intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 180 állampolgár részvételével, akik közül 20 TORDINCI – Kórógy (CR – Horvátország), 30 Érolaszi /Olosig (RO – Románia), 20 Vlachova Lhota (CZ – Csehország) és 70 DOLINKA – Inám (SK – Szlovákia), 20 Bačka Topola – Topolya (SRB) és 20 Spytkowice (PL) lakosai. (Cserháthaláp – HU 320 fővel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne CSERHÁTHALÁP, Magyarország HU volt, 31/08/2017 és 04/09/2017 között

Részletes leírás:

31/08/2017–én Cserháthaláp község polgárai fogadták az érkező vendégeket. A vendégek ellátásáról önkormányzatunk, illetve a település lakói gondoskodtak, elszállásolását a település lakosai vállalták. Az első nap sor került az Schengen– Kelet-Európában – vitadélutánra megalapozva az 5 napos találkozót végig kísérő vezértémát, több ország mutatta be eltérő tapasztalatait. Az 1. nap a vendéglátó, Magyarország és a Schengen előtt álló Románia polgáraié volt.

01/09/2017-én a téma: Szakmai nap az Európai Uniós fejlesztések jegyében, LEADER programok: Vidékfejlesztés, munkahely-teremtési kitörési pontok – a vitafórum folytatásaként. A nap célja a tapasztalatok átadása, jó gyakorlatok megismerése volt. Az EU LEADER forrásaiból megvalósított magyar programok bemutatása mellett a delegációk számot adtak saját térségük fejlesztéseiről, eredményeiről. A résztvevők prezentációk keretében mutatták be a saját projektjeiket, azok hasznosulását. Elsősorban a határon átnyúló programok eredményeit, valamint a fiatalok lehetőségeit, az EU munkahelyek teremtésében betöltött szerepét elemeztük.

02/09/2017-én a téma: Szakmai nap az Európai Uniós fejlesztések jegyében, INTERREG EURÓPA a POLGÁROKÉRT programok: a vitafórum folytatása. A nap célja a tapasztalatok átadása, jó gyakorlatok megismerése volt. Az INTERREG és az EURÓPA a POLGÁROKÉRT programok forrásaiból m

egvalósított magyar programok bemutatása mellett a delegációk számot adtak országaik fejlesztéseiről, eredményeiről. A résztvevők prezentációk keretében mutatták be a saját projektjeiket, azok hasznosulását. Vitafórumunk folytatásaként a határon átnyúló programok eredményeit, valamint innovatív megoldásokat elemeztünk. A napot a kultúrák közötti párbeszéd jegyében nemzetközi kulturális bemutatók tették szinessé (I. Cserháthalápi Betyárasztal Fesztivál)

03/09/2017–án a téma: Évfordulós Falunap az Európai Uniós jogok, szolidaritás és kultúra jegyében. Találkozónk fő eseménye a kapcsolatbővítés és évfordulós megemlékezés napja volt. Az Európai dimenziót a nyilvános testületi ülésen az Európai fejlesztések hasznosulásával, majd, a ki tud többet az EU-ról” családi vetélkedő biztosította. A hagyományos értékeink, a kulturális párbeszéd szőtte át napunkat, megismertük népeink közös és eltérő szokásait. Sort kerítettünk az 5. évfordulós megállapodás ünneplésére és új testvérokmány aláírására is.

04/09/2017–én a téma: 10 év a Schengen-i Európában, 10 év Európa előszobájában Európai integráció napjainkban- Vitafórum zárása, programértékelés. Rendezvényünkön az EU integráció különböző fázisaiban álló országok (EU tagállam Schengen-i rendszeren belül illetve kívül, frissen csatlakozott illetve EU-ba belépni kívánó állam) vitatták meg az EU értékeinek mindennapjaira való hatását. Értékeltük rendezvényünket az Európai értékek, elkötelezettség témakörében történt előrehaladás szempontjából. Zárásként programtervet dolgoztunk ki szerbiai testvértelepülésünk EU csatlakozásra való felkészítése érdekében.


Írta: Ér hangja