Március 31-én reggel fél 6-tól tartják a sokéves hagyományra visszatekintő húsvétvasárnapi reggeli istentiszteletet a székelyhídi református templomban. A hívek sötétben érkeznek és helyet foglalnak a kivilágítatlan templomban. Ezek után elkezdődik az IKE-sek mûsora, amelyben előadják a feltámadási történetet. Az előadás végére a hívek meggyújtják gyertyáikat. Mint angyalok fénye, több 100 gyertya ragyogásától fog tündökölni a templom, így jelezve Jézus Krisztus feltámadását. Az istentisztelet végén úrvacsoraosztás lesz.

Nagy szeretettel várunk mindenkit erre a csodálatos alkalomra, hogy együtt élhessük át azt a csodát, amelyet Jézus Krisztus dicsőséges feltámadása jelent. Mindenkit megkérünk, hogy egy szál gyertyát hozzon magával.