Ezzel a címmel szerveznek a drogfogyasztásra és annak megelőzésére fókuszáló ifjúsági csereprogramot négy ország 16–24 év közötti fiataljai számára. A programban 36 személy vesz részt, akik közül 16 fő hátrányos helyzetű. Szeptember 18 és 25 között Székelykeresztúr és az ukrajnai Nagybégány közötti kölcsönös ifjúsági csere során a fiatalok a preventív, megelőző szemléletet sajátítják el.

Az alulról jövő kezdeményezésként megvalósuló kétszer 8 napos ifjúsági csere alatt a fiatalok drogokkal kapcsolatos ismereteinek fejlesztésére fókuszálunk. Egyrészt az a célunk, hogy a projektben résztvevők a program végére olyan énvédő mechanizmusokkal legyenek felvértezve, amelyek segítik őket a drogfogyasztással kapcsolatos veszélyhelyzetek elhárításában és hogy kialakuljon bennük egy preventív szemlélet. Másrészt azt szeretnénk, hogy olyan ismeretekre, képességekre, készségekre tegyenek szert, amelyek révén környezetükben, kortársaik körében azonosítani tudják a drog megjelenését, illetve hogy segíteni tudjanak a droggal kapcsolatba került fiataloknak, hogy közvetíteni tudják számukra a preventív szemléletet.