^ Vissza Fel
Mozaik kategória bejegyzései:

Sokrétű jubileumi eseménysor

Mozaik  ,   2017. november 17. péntek 
 Megnézték: 3

Megemlékezett a hegyközszentmiklósi gyülekezet az ötszáz éves reformációról

Október 31-én délelőtt az idén ötszáz éves reformációra emlékezett a hegyközszentmiklósi gyülekezet. Árus Csongor László helyi lelkipásztor hirdette Isten igéjét Pál apostol szavaival: „őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.” (2Tim 1,14) Az istentisztelet során úrvacsorát osztottak.
A délutáni templomi együttlét alkalmával pedig Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Színház legfiatalabb tagja látogatott gyülekezetünkbe, aki modern korunk versmondójaként próbálja eljuttatni a világi és egyházi irodalom gyöngyszemeit Partium és Erdély magyar ajkú közösségeihez. Ezúttal Luther Márton asztali beszélgetéseiből állított össze egy csokorravalót. Miért kell hálát adnunk? – tehetjük fel a kérdést a művésszel. Azért, mert megélhettük a 2017-es esztendőt, és mert sok értékes embert adott Isten a magyarságnak: 110 éve született Szatmárnémetiben Dsida Jenő, 120 éve Tamási Áron látta meg a napvilágot, 140 éve Ady Endre érkezett közénk, 200 éve pedig a költőkirály, Arany János sírt fel csecsemőként Nagyszalontán.

Építkezés az összefogás erejével

Mozaik  ,   2017. november 17. péntek 
 Megnézték: 3

Székelyhídon református esperesi hivatalt avattak

Kétszeres jelentőséggel bír az idei esztendő az Érmellék reformátussága számára: a reformáció 500. évfordulójának kiemelkedő ünnepe mellett novemberben esperesi hivatalt avattak a keresztényi gyökerekhez való félévezredes visszatérés jegyében.

Közel száz éven keresztül saját hivatali épület nélkül működött az Érmelléki Református Egyházmegye. A trianoni diktátumot követően Magyarország csonkulása mellett az érmelléki református közösséget tömörítő egyházmegye is kettészakadt. A román oldalon rekedtek hivatali épület híján hol ide, hol oda tologatták a hivatali székhelyet, attól függően, hogy éppen melyik egyházközségből került ki az egyházmegye vezetője. Nincs ez így rendjén – fogalmazódott meg többekben a hivatali épület megépítésének a gondolata. 2011-ben az Érmelléki Református Egyházmegye tanácsa kinyilvánította az állandó székhellyel működő esperesi hivatal megépítésének szükségességét, amelynek jól megközelíthető helyen, egyházi tulajdonban lévő telken kell megépülnie – hangzott a kitétel. 2013 áprilisában Margitta, Érmihályfalva és Székelyhíd városok adottságait több szempontból is górcső alá vette az egyházmegyei közgyűlés, aminek eredményeként döntés született arról, hogy az esperesi hivatal városunkban épüljön meg. Négy éve tették le a megépítendő ingatlan alapkövét.

A lelki építkezés elsődleges

Mozaik  ,   2017. november 16. csütörtök 
 Megnézték: 3

Tokás Sándor a csokalyi református közösség új lelkésze

Közel féléves kihagyást követően új lelkipásztora van a csokalyi református egyházközségnek. Tokár Sándor feleségével, aprócska gyermekével érkezett az Érmellékre, ahol a hívek, az általa elmondottak alapján nagy szeretettel fogadták.

Koraőszi napsütésben illatozó rózsák, szépen rendbe tett virágágyások fogadják a parókiára érkezőket, míg az utca szemközti oldalán lévő egykori kúria udvaráról Fényes Elek, a magyar statisztika megalapítója szoborba öntve figyeli a szemközt zajló eseményeket. Mostanság akad ott látnivaló bőven, hisz épp a lelkészcsalád bútorait, személyes tárgyait hordják, pakolják a lelkesen segítő hívek. Anélkül, hogy tudnák, finom ebéddel várják a családot a többségében református vallású csokalyiak. A lelkészlak és az istenháza egy telken fekszik, így az ízlésesen kiépített templomkert a parókia udvara is egyben. Mivel még a lakásban nem került az utolsó csésze is a helyére, így a békességet árasztó templomban ülünk le egy kis tereferére, ismerkedés gyanánt.

Szoboravató, színjátszó kágyai reformátusok

Mozaik  ,   2017. november 14. kedd 
 Megnézték: 2

Egy már meglévő Kálvin János-büsztöt emelt talapzatra a nagykágyai közösség a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából. Decemberben színházi előadáson a gyülekezet tagjai Márk evangéliumát elevenítik meg.

Szakadt az eső azon az október végi vasárnapon, az aszfaltra felhordott sár csúszóssá tette a református templomhoz vezető kaptatót. A hívek a marcona időjárás ellenére, szép számban szaporáztak az imádat háza felé. A benti térben már halkan szólt a templomi hangszer, békességet árasztott az eső elleni menedékhely.

Az igét ezúttal a székelyföldi gyökerekkel rendelkező, jelenleg Budapesten élő Benedek Zalán baptista igehirdető, színházi rendező tolmácsolta. A vendéget különben nem a szoboravatás apropója, sem pedig a reformáció emlékünnepélye vetette tájainkra, hanem egy kis keresztyén színjátszásra hívta a helyi gyülekezet tagjait. Eddig 74 gyülekezetben járt a rendező, összesen 1100 szereplőt vont be Márk evangéliumának színrevitelébe. Hét évvel ezelőtt hagyta ott a Győri Nemzeti Színház társulatát, sokáig úgy gondolta, hogy lelkészként tudná legjobban szolgálni Istent. Végül megértette, hogy nem erre hívattatott el, azóta sorra járja a gyülekezeteket, elmondása szerint színdarabként nagyobb erővel tud megmutatkozni az evangélium. A dolog érdekessége, hogy a közösségekből önként jelentkezőket várnak a játékra, amelyben nyolc férfi és hét női szereplő vesz részt.

Vetélkedő a reformáció ötszázadik évfordulójára

Mozaik  ,   2017. szeptember 21. csütörtök 
 Megnézték: 113

Idén áprilisban a vértesi református egyházközség meghirdette a tiszántúli egyházkerület és a határon túli érmelléki egyházkerület felső tagozatos diákjai számára a Reformáció 500. elnevezésű többfordulós vetélkedőjét. A versenyre jelentkezett csapatunk Hegyközszentmiklósról, ötödik osztályos diákok, akik vállalták a vakációban való tanulást. A verseny májusban kezdődött és szeptemberig kétfordulós, levelezős formában a világhálón keresztül zajlott. Szeptember második hétvégéjén rendezték a döntőt a vértesi jurtatáborban, melynek a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény adott otthont.

Szent László-találkozó Székelyhídon

Mozaik  2017. szeptember 12. kedd 
 Megnézték: 31

Több, mint háromszáz zarándok részvételével Szent László Regionális Találkozót tartottak augusztus 31-én, csütörtökön a székelyhídi római katolikus templomban. Az esemény különlegessége az volt, hogy Szent László király koponyaereklyéjét is elhozták a szentmisére.

A nagyváradi püspökség, valamint a székelyhídi római katolikus plébánia közös szervezésű eseményére tíz különböző településről érkeztek a zarándokok, akik zsúfolásig megtöltötték a helyi templom padsorait, de voltak olyanok is, akik hely hiányában csak a kinti lócákon ülve hallgathatták az ünnepi beszédeket. A jelenlévők történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi: László király szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából, elhozták Nagyváradról a szent életű egykori uralkodónk koponyaereklyéjét.

Egyre imádkozóbb lelkületűek a fiatalok

Mozaik  ,   2017. augusztus 30. szerda 
 Megnézték: 160

Az Érmelléken is áthaladtak a Máriapócsra igyekvő görögkatolikus zarándokok

A magyarországi Görögkatolikus Metropólia az idén is megszervezte hagyományos zarándoklatát augusztus 7–12. között a máriapócsi kegyhelyre. Első ízben az anyaország határán kívüli területről, Nagyváradról indult el a zömében fiatalokból álló, háromszáz fős sokaság.

Komolyság, vigasság napja

Mozaik  ,   2017. augusztus 29. kedd 
 Megnézték: 243

Negyedszázadnyi hallgatás után megszólalt a csokalyi templom orgonája

Verőfényes napsütés és harangszó invitálta a helyi református templomba látogatókat július 9-én, vasárnap a csokalyi családi nap délelőttjén. A rendezvény ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, amin Rákosi Jenő, az érmelléki egyházmegye esperese hirdette az igét. Kiemelte: e szétszórt világban biztos pontot kell hogy nyújtson a templom, mint annak idején a zsidóknak a siratófal. Örömre ad okot az aratni való kalászok látványa, a szórakozásra alkalmat adó családi nap vagy a közel negyed évszázadnyi némaságot követően újból megszólaló templomi orgona.