^ Vissza Fel
Nagykágya címke bejegyzései:

Harmadik díjat nyertek a PADIF-on a NagySzakSzínTár diákszínjátszói

Diáksarok    2016. november 28. hétfő 
 Megnézték: 469

Országos elismertségre tettek szert a Nagykágyai 1-es Számú Technológiai Líceum amatőr színjátszó diákjai, miután a Partiumi Diákszínjátszó Fesztiválon (PADIF) harmadik díjat nyertek.

A NagySzakSzínTár elnevezésű csoportba tömörült diákok évek hosszú során eddig csak saját maguk szórakoztatására léptek a színpadra iskolai rendezvények keretében. A 2016–2017-es tanév változást hozott számukra. Nemcsak a felújított iskolára gondolunk ez esetben, hanem a színjátszó csoport tevékenységére is.
A csoportot vezető magyartanárnőjük értesült a Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál országos szintű amatőr diákszínjátszó versenyről, melyre benevezte a maroknyi csapatot.

A kágyai iskola történelmi napja

Diáksarok    2016. szeptember 28. szerda 
 Megnézték: 864

Tanévkezdésre befejeződött a tanintézmény épületkomplexumának felújítása

Sokan gyülekeztek az idei tanévnyitó napján a frissen felújított Nagykágyai 1. Számú Technológiai Líceum főbejárata előtt. Karancsi Béla, a szakközépiskola igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót a helyi egyházak képviselőinek. Erdei Endre görög katolikus lelkész arról beszélt, hogy az iskola a tudás háza, az igazság forrása. Szücs Attila katolikus plébános megállapította, hogy a felújított iskola a környék dísze, melyben mindenki örömét leli. Bán Alpár református tiszteletes egy közös ima után elmondta, hogy a jövőről szól ez az alkalom, de egyúttal a hálaadás pillanata is. Az új köntöst kapott iskola megáldását követően Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő, Alin Novac-Iuhas megyei főtanfelügyelő, Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere és az iskolaigazgató átvágták az avatószalagot.

Buli, móka és kacagás volt Aprajafalván

Diáksarok  ,   2015. november 3. kedd 
 Megnézték: 438

A nagykágyai 1-es számú szakközépiskola kilencedikeseit a székelyhídi munkásklubban szervezett gólyabálon avatták fel október utolsó péntekén.

Előző lapszámainkban beszámoltunk arról, hogy még javában folynak az iskola felújítási munkálatai ezért a diákok a Pongrácz-kastélyban kezdték el az idei tanévet. Természetesen a szervező tizedik osztályosok figyelmét nem kerülte el ez az élethelyzet és előadásaikban, kérdéseikben elkészített videóikban a humor és a jóérzés határain belül visszatérő téma volt az épülendő iskola.

Ilyen volt például az első iskolai napot kicsit másként bemutató videó, mely a diákélet napos oldalait, a baráti összetartást, a közösen megélt élményeket volt hivatott bemutatni. A tanév első napján a diákok a kerítésen keresztül kukucskálva keresték egyelőre még nem létező iskolájukat, és meglepetésként élték meg a Pongrácz-kastély sulivá való átalakulását, elnevezve azt a híres „hatos” épületszárnynak.

Kopjafa a világháborúk kágyai hősei emlékére

Kultúra  ,   2015. október 26. hétfő 
 Megnézték: 410

Nagykágyán október 23-án ünnepélyes keretek között kopjafát állítottak a református templomkertben 1956 szellemiségének és a világégések helyi áldozatainak adózva. Így emlékeztek meg az I. és II. világháborúban elesett hősökről és a század egyik legjelentősebb politikai forradalmáról, amikor a magyar nép szabadságának kivívása érdekében erejét meghaladó feladatra vállalkozott.

Az ünnepi istentiszteleten Bán Alpár nagykágyai tiszteletes hirdette az igét, prédikációjában párhuzamot vonva a világégések és 1956 hőseinek áldozata és az Úr Jézus Krisztus értünk tett áldozata között.„Fogságban lenni és szabadnak lenni. Harcolni, veszíteni és győzni. Küzdeni a szeretet evangéliumával és boldognak lenni – ezt jelenti a szabadság. Egy örökös küzdelmet a jövendő nemzedékeiért” – mondta. Noha Bán Alpár tiszteletes még csak egy éve vezeti a falu gyülekezetét, a most felállított kopjafa gondolata már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, hisz a világégésekben odaveszett áldozatok holttestei nem kerültek haza a szülőföldbe, gyermekeik, feleségeik, unokáik nem volt hova vigyenek egy szál virágot, nem volt hol emlékezzenek. Az október 23-i ünnepnapon megvalósult az utódok akarata, a kopjafa tövében az eddig felkutatott nagykágyai hősi halottak neveit tartalmazó tábla immár örök emlékhelyként szolgál.

Induló nappali központok

Diáksarok    2015. október 25. vasárnap 
 Megnézték: 404

Ünnepélyes keretek között adták át a nagykágyai nappali központ épületét. Az szeptember végén lezajlott eseményen jelen volt Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere, Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő, illetve Szoboszlai Erzsébet, a Diakónia Alapítvány Bihar megyei képviselője. Az épület felépülése azért dicséretes, mert a nagykágyain kívül még három másik is épült a Székelyhídhoz tartozó Érköbölkúton, Hegyközszentmiklóson és Csokalyon. A város vezetője köszöntő beszédében elmondta, hosszú és rögös út vezetett odáig, hogy mind a négy épület kész állapotba jusson, ám a több hónapos huzavona után most már mindegyik a befejezés fázisába érkezett. Ezalatt értendő az is, hogy többségükbe már csak a felszerelések és eszközök beszerzése és üzembe helyezése van hátra. Ha mindezek megtörténtek, már csak a diákoknak kell birtokukba venniük az épületeket, hiszen ezeknek nem más célja van, minthogy azoknak a gyerekeknek a felzárkóztatását segítse, akikkel a szüleik otthon csak keveset vagy egyáltalán nem tudnak foglalkozni.

A kastélyban kezdik a tanévet

Közélet  ,   2015. szeptember 20. vasárnap 
 Megnézték: 469

A tél beállta előtt visszaköltözhetnek a nagykágyai iskolások a felújítás alatt álló főépületbe

Aki tavasz környékén elhaladt a Nagykágyát átszelő főúton, az láthatta, hogy nagy iramban elkezdődtek a helyi szakközépiskola felújítási munkálatai. Örült is ennek mindenki, hisz a tervek szerint a tanulni vágyó diákot és tanítani akaró pedagógust teljes mértékben kiszolgáló intézményrendszer újjáépítéséről, felújításáról volt szó. Ám a nyáron történt valami, ami miatt elcsendesültek a munkagépek, elpakoltak a munkások és abbamaradt az építkezés.
Karancsi Béla, a tanintézet igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a leállás hátterében a kivitelező cég pénzügyi biztonságának hiánya állt. 2014-ben megkötötték a kivitelezési szerződést, s az ezt követő év februárjában nagy lendülettel el is kezdődtek a munkálatok. Ám idén májusban kiderült, hogy a kormány egy olyan határozatot hozott, mely az európai uniós közbeszerzési eljárásokat újravizsgálja. Az új előírásoknak a 2007-es pályázat nyílván nem felelt meg, így az eredetileg 2%-os önrészhez még egy 25%-os önrész és az inflációs ráta is az önkormányzat számlájára íródott. Így körülbelül kétmillió euróval (!) lett több az önrész.

Főhajtás és szórakozás

Közélet  ,   2015. július 7. kedd 
 Megnézték: 586

Negyedik alkalommal rendezték meg a Csokalyon a Családi Napot

Ünnepi istentisztelettel kezdődött az egész napos július 5-i rendezvény, melyen Forró Csaba helyi református lelkész hirdette az igét. Jézus egyetemes szeretetéről beszélt, arról a mélységes szeretetről, mely nem tesz különbséget ember és ember között. Erdődi Endre csokalyi görög katolikus tisztelendő Sarlós Boldogasszony ünnepének bemutatásával szemléltette a család és a családi kötelékek fontosságát.

A hagyományokhoz híven a templomból a Fényes Elek-emlékparkba vonultak az ünneplők, ahol Béres Csaba polgármester és Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. A meghitt ünnepet helyi fiatalok, Csomaközi Daiana, Nádi Melitta és Egri Anett szavalataikkal ékesítették, majd Csokaly nagy szülöttje, Fényes Elek mellszobrának koszorúzásával zárult az emlékünnep.

Vágta és sörösrekeszrakó-verseny

Közélet  ,   2015. július 7. kedd 
 Megnézték: 450

A nagykágyai Családi Nap különleges programokkal várta a falubelieket

A harmadik nagykágyai Családi Napot június 25-re, vasárnapra időzítették a szervezők. Az előző években szombaton tartották, most viszont két program miatt is a hét utolsó napját találták ideálisabbnak. A terv bejött, az egész heti rossz időjárás is kedvezőre váltott, így utólag elmondható, hogy egy újabb remek napot varázsolt a nagykágyaiaknak a szervezők kis csapata.

Ha már vasárnap, akkor mi mással kezdődhetett volna az egész napos rendezvény, mint ünnepi istentisztelettel a református templomban, amelyet Bán Alpár lelkész mutatott be. Innen a gyülekezet nagy része, a már hagyományosnak nevezhető helyszínre, a helyi sportpályára indult, ahol csatlakoztak a főző- vagy éppen a focicsapatokhoz. Mindkét versenyt minden évben megrendezik. A hét szabadtűzi főzőcsapat közül idén id. Bondok Gábor és társai bográcsgulyása érdemelte ki a legfinomabb étel kategóriát. Ez évre „csak” öt kispályás focicsapat jutott, ők körmérkőzéses rendszerben játszottak egymás ellen. A Bihardiószeg–Nagykágya vegyes csapat győzött, négy győzelemmel és egy döntetlennel nyerték a minibajnokságot.