^ Vissza Fel
Nagykágya címke bejegyzései:

A hitben egymásra találó nagykágyai generációk

Mozaik  ,   2017. március 16. csütörtök 
 Megnézték: 383

Nagykágyán az egyetemes imahét – március 5–12. – vasárnapi nyitó alkalmán Rákosi Jenő, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese felhívta a figyelmet arra, nagy a különbség aközött, hogy csupán tudunk Krisztus szeretetéről, vagy valóban meg is tapasztaljuk és viszonozzuk azt.

Hétfőn és kedden egy fiatal Maros megyei lelkészházaspár hirdette az igét, Lukács-Lőrincz Csilla és férje, Lukács Vilmos-István. Jó volt hallani igehirdetésükben, hogy a sérült énünket, amelyik mindig a figyelem középpontjában szeretne lenni, csak Isten gyógyíthatja meg, aki minket és ezt az egész világmindenséget teremtette, fenntartja és kormányozza. Örültünk annak is, hogy rávilágítottak: ebben a földi életben korlátozott idő adatott számunkra, nem mindegy, hogy miképpen használjuk azt fel.

Van is földjük az építkezőknek, meg nincs is

Közélet  ,   2017. március 14. kedd 
 Megnézték: 464

Ingatlanügyek megoldása érdekében összehívott gyűlés zajlott február utolsó napján a nagykágyai református gyülekezeti teremben. Az érintett tulajdonosok segítségére megjelentek a székelyhídi önkormányzat jogi és topográfus szakértői is.

A szűk körű gyűlés célja az egykor a Pongrácz felmenők nevére bejegyzett telkeken épített javak helyzetének tisztázása volt, a találkozót Csuka József alpolgármester vezette. A Pongrácz családot képviselve Pongrácz Vilmos (portrénkon) vett részt a találkozón, és biztosította az ingatlanok gyakorlati tulajdonosait arról, hogy maga és családja részéről készségesen rendelkezésre áll a megoldás érdekében, és nagyon szeretne hamarosan pontot tenni a megoldatlan problémák végére.

Harmadik díjat nyertek a PADIF-on a NagySzakSzínTár diákszínjátszói

Diáksarok    2016. november 28. hétfő 
 Megnézték: 507

Országos elismertségre tettek szert a Nagykágyai 1-es Számú Technológiai Líceum amatőr színjátszó diákjai, miután a Partiumi Diákszínjátszó Fesztiválon (PADIF) harmadik díjat nyertek.

A NagySzakSzínTár elnevezésű csoportba tömörült diákok évek hosszú során eddig csak saját maguk szórakoztatására léptek a színpadra iskolai rendezvények keretében. A 2016–2017-es tanév változást hozott számukra. Nemcsak a felújított iskolára gondolunk ez esetben, hanem a színjátszó csoport tevékenységére is.
A csoportot vezető magyartanárnőjük értesült a Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál országos szintű amatőr diákszínjátszó versenyről, melyre benevezte a maroknyi csapatot.

A kágyai iskola történelmi napja

Diáksarok    2016. szeptember 28. szerda 
 Megnézték: 901

Tanévkezdésre befejeződött a tanintézmény épületkomplexumának felújítása

Sokan gyülekeztek az idei tanévnyitó napján a frissen felújított Nagykágyai 1. Számú Technológiai Líceum főbejárata előtt. Karancsi Béla, a szakközépiskola igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót a helyi egyházak képviselőinek. Erdei Endre görög katolikus lelkész arról beszélt, hogy az iskola a tudás háza, az igazság forrása. Szücs Attila katolikus plébános megállapította, hogy a felújított iskola a környék dísze, melyben mindenki örömét leli. Bán Alpár református tiszteletes egy közös ima után elmondta, hogy a jövőről szól ez az alkalom, de egyúttal a hálaadás pillanata is. Az új köntöst kapott iskola megáldását követően Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő, Alin Novac-Iuhas megyei főtanfelügyelő, Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere és az iskolaigazgató átvágták az avatószalagot.

Buli, móka és kacagás volt Aprajafalván

Diáksarok  ,   2015. november 3. kedd 
 Megnézték: 481

A nagykágyai 1-es számú szakközépiskola kilencedikeseit a székelyhídi munkásklubban szervezett gólyabálon avatták fel október utolsó péntekén.

Előző lapszámainkban beszámoltunk arról, hogy még javában folynak az iskola felújítási munkálatai ezért a diákok a Pongrácz-kastélyban kezdték el az idei tanévet. Természetesen a szervező tizedik osztályosok figyelmét nem kerülte el ez az élethelyzet és előadásaikban, kérdéseikben elkészített videóikban a humor és a jóérzés határain belül visszatérő téma volt az épülendő iskola.

Ilyen volt például az első iskolai napot kicsit másként bemutató videó, mely a diákélet napos oldalait, a baráti összetartást, a közösen megélt élményeket volt hivatott bemutatni. A tanév első napján a diákok a kerítésen keresztül kukucskálva keresték egyelőre még nem létező iskolájukat, és meglepetésként élték meg a Pongrácz-kastély sulivá való átalakulását, elnevezve azt a híres „hatos” épületszárnynak.

Kopjafa a világháborúk kágyai hősei emlékére

Kultúra  ,   2015. október 26. hétfő 
 Megnézték: 458

Nagykágyán október 23-án ünnepélyes keretek között kopjafát állítottak a református templomkertben 1956 szellemiségének és a világégések helyi áldozatainak adózva. Így emlékeztek meg az I. és II. világháborúban elesett hősökről és a század egyik legjelentősebb politikai forradalmáról, amikor a magyar nép szabadságának kivívása érdekében erejét meghaladó feladatra vállalkozott.

Az ünnepi istentiszteleten Bán Alpár nagykágyai tiszteletes hirdette az igét, prédikációjában párhuzamot vonva a világégések és 1956 hőseinek áldozata és az Úr Jézus Krisztus értünk tett áldozata között.„Fogságban lenni és szabadnak lenni. Harcolni, veszíteni és győzni. Küzdeni a szeretet evangéliumával és boldognak lenni – ezt jelenti a szabadság. Egy örökös küzdelmet a jövendő nemzedékeiért” – mondta. Noha Bán Alpár tiszteletes még csak egy éve vezeti a falu gyülekezetét, a most felállított kopjafa gondolata már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, hisz a világégésekben odaveszett áldozatok holttestei nem kerültek haza a szülőföldbe, gyermekeik, feleségeik, unokáik nem volt hova vigyenek egy szál virágot, nem volt hol emlékezzenek. Az október 23-i ünnepnapon megvalósult az utódok akarata, a kopjafa tövében az eddig felkutatott nagykágyai hősi halottak neveit tartalmazó tábla immár örök emlékhelyként szolgál.

Induló nappali központok

Diáksarok    2015. október 25. vasárnap 
 Megnézték: 438

Ünnepélyes keretek között adták át a nagykágyai nappali központ épületét. Az szeptember végén lezajlott eseményen jelen volt Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere, Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő, illetve Szoboszlai Erzsébet, a Diakónia Alapítvány Bihar megyei képviselője. Az épület felépülése azért dicséretes, mert a nagykágyain kívül még három másik is épült a Székelyhídhoz tartozó Érköbölkúton, Hegyközszentmiklóson és Csokalyon. A város vezetője köszöntő beszédében elmondta, hosszú és rögös út vezetett odáig, hogy mind a négy épület kész állapotba jusson, ám a több hónapos huzavona után most már mindegyik a befejezés fázisába érkezett. Ezalatt értendő az is, hogy többségükbe már csak a felszerelések és eszközök beszerzése és üzembe helyezése van hátra. Ha mindezek megtörténtek, már csak a diákoknak kell birtokukba venniük az épületeket, hiszen ezeknek nem más célja van, minthogy azoknak a gyerekeknek a felzárkóztatását segítse, akikkel a szüleik otthon csak keveset vagy egyáltalán nem tudnak foglalkozni.

A kastélyban kezdik a tanévet

Közélet  ,   2015. szeptember 20. vasárnap 
 Megnézték: 502

A tél beállta előtt visszaköltözhetnek a nagykágyai iskolások a felújítás alatt álló főépületbe

Aki tavasz környékén elhaladt a Nagykágyát átszelő főúton, az láthatta, hogy nagy iramban elkezdődtek a helyi szakközépiskola felújítási munkálatai. Örült is ennek mindenki, hisz a tervek szerint a tanulni vágyó diákot és tanítani akaró pedagógust teljes mértékben kiszolgáló intézményrendszer újjáépítéséről, felújításáról volt szó. Ám a nyáron történt valami, ami miatt elcsendesültek a munkagépek, elpakoltak a munkások és abbamaradt az építkezés.
Karancsi Béla, a tanintézet igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a leállás hátterében a kivitelező cég pénzügyi biztonságának hiánya állt. 2014-ben megkötötték a kivitelezési szerződést, s az ezt követő év februárjában nagy lendülettel el is kezdődtek a munkálatok. Ám idén májusban kiderült, hogy a kormány egy olyan határozatot hozott, mely az európai uniós közbeszerzési eljárásokat újravizsgálja. Az új előírásoknak a 2007-es pályázat nyílván nem felelt meg, így az eredetileg 2%-os önrészhez még egy 25%-os önrész és az inflációs ráta is az önkormányzat számlájára íródott. Így körülbelül kétmillió euróval (!) lett több az önrész.