^ Vissza Fel
imahét címke bejegyzései:

Érköbölkúti istenkeresés az együttlét gyönyörűségében

Mozaik  ,   2017. március 16. csütörtök 
 Megnézték: 738

Első ízben volt lehetőségük részt venni az egyetemes imahéten az érköbölkúti reformátusoknak. A február végi esős, szeles idő sem tántorította el híveinket, hetven-nyolcvan egyháztagunk hallgatta esténként az igét, a hét második felében pedig, mihelyt kiderült az idő, az istentiszteletek látogatottsága is megnőtt, hét végére már több mint kilencvenen gyűltünk össze kevéssé fűthető templomunkban az ige világosságánál melegedni.

Hétfőn dr. Geréb Miklós érkezett hozzánk Irinyből, aki bár (ha nem is éjfélig, mint Pál apostol) megnyújtotta a tanítást, örömmel hallgattuk bizonyságtételét a Mt 16,21–28 alapján. Geréb tiszteletest gondnoka is elkísérte, akivel a helyi gondnok, Gődér Imre társaságában az istentiszteletet követő vacsorán gyülekezeteink életét, mindennapjait illető kérdésekről is eszmét cserélhettünk.

Krisztus szeretetében imádkoztak a csokalyiak

Mozaik  ,   2017. március 16. csütörtök 
 Megnézték: 447

Hála legyen Istennek, estéről-estére megtöltötte a csokalyi templom padjait február 20–26. között. Sokan meghallották a harangok hívó szavát és eljöttek, hogy együtt hallgassák az igét.

Az imahét első napján, vasárnap Illyésné Gábor Zsuzsanna szolnokház-sándorfalvi lelkész hirdette Isten igéjét gyülekezetünkben. Prédikációjának központi gondolata a Korintusbeliekhez írt második levél 5. részének 14. verse volt: „Mert Jézus meghalt mindenkiért, mindenki meghalt vele”. Jézus Krisztus nem csak egy bizonyos népért, nem egy kiválasztott rétegért, néhány emberért halt meg, hanem mindenkiért, azért, hogy mindenkit megváltson és mindenkinek új életet ajándékozzon. Aki elfogadja ezt a megváltást, annak a régi élete a múlté lesz, és egy új, bővelkedő életet kap.

A hitben egymásra találó nagykágyai generációk

Mozaik  ,   2017. március 16. csütörtök 
 Megnézték: 222

Nagykágyán az egyetemes imahét – március 5–12. – vasárnapi nyitó alkalmán Rákosi Jenő, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese felhívta a figyelmet arra, nagy a különbség aközött, hogy csupán tudunk Krisztus szeretetéről, vagy valóban meg is tapasztaljuk és viszonozzuk azt.

Hétfőn és kedden egy fiatal Maros megyei lelkészházaspár hirdette az igét, Lukács-Lőrincz Csilla és férje, Lukács Vilmos-István. Jó volt hallani igehirdetésükben, hogy a sérült énünket, amelyik mindig a figyelem középpontjában szeretne lenni, csak Isten gyógyíthatja meg, aki minket és ezt az egész világmindenséget teremtette, fenntartja és kormányozza. Örültünk annak is, hogy rávilágítottak: ebben a földi életben korlátozott idő adatott számunkra, nem mindegy, hogy miképpen használjuk azt fel.

Érmelléki imahetek a szeretet jegyében

Mozaik  ,   2017. március 13. hétfő 
 Megnézték: 174

„… Krisztus szeretete szorongat minket…” (2Kor 5,14) – ez volt az idei ökumenikus imahét központi gondolata. A reformáció 500. évfordulója alkalmából a tematika összeállítói, a németországi testvérek a megbékélésre, az egymással békében együtt élésre hívják fel figyelmünket. A keresztény ember, miután megbékélt Istennel, arra hivatott, hogy hirdesse, úgy szóban, mint tettekben ezt a megbékélést, és környezetében is erre a békességre törekedjen.

Hegyközszentmiklóson az öküméniát szó szerint értik

Ökumenikus imahét zajlott Hegyközszentmiklóson február 27. és március 5. között. Az idén ötszáz éves reformáció a kegyelemből való megváltásra helyezte a hangsúlyt, a Jézusban való hit által. Krisztus legyőzi a megosztottságot, és közelebb von bennünket egymáshoz.

„Krisztus szeretete szorongat”

Mozaik    2017. március 9. csütörtök 
 Megnézték: 198

Egyetemes imahetet tartottak a székelyhídi református templomban

Az idei ökumenikus imahét két hangsúly köré épült: mindenekelőtt Isten szeretetét és kegyelmét kell megünnepelni, „az emberiség megigazulását egyedül kegyelemből”, a Luther Márton nevéhez fűződő, ötszáz éves reformáció fő témájára utalva. Másrészt az imahét anyagának rá kell világítania a reformációt követő mély megosztottság fájdalmaira is, amelynek erős hatása volt az egyházra. Nyíltan meg kell nevezni a bűnt, és olyan lépéseket kell tenni, amelyek a megbékélés útjára vezetnek.

„Nagyon jó imahetünk volt!”

Mozaik    2014. március 7. péntek 
 Megnézték: 483

Különleges evangelizációt tartottak Szentjobbon

Rendhagyó imahetet tudhatott magáénak a szentjobbi református közösség február 16–23. között. A meghívott lelkészek nem csak prédikációkkal, de saját történetekkel is szolgáltak. A hetet a magyarkéci lelkipásztor és az ifjúsági együttes zárta.

„Hát részekre szakítható-e Krisztus?”
(1Kor 1,1–7)

Ez volt a vezérigéje a nemrég lezajlott egyetemes imahétnek Szentjobbon, amelynek utolsó, vasárnap esti istentiszteletén az Ér hangja is jelen volt.

Imahét Nagykágyán

Közélet  ,   2011. március 31. csütörtök 
 Megnézték: 307

Egyetemes imahetet tartottak Nagykágyán március 20–27. között. A hét folyamán az istentiszteletek délután 7 órától kezdődtek a református templomban. Hétfő este „Egy test – sok tag…” – Ézs 55, 1–4: „… jertek e vizekre…” igeverssel Futó Ferenc érolaszi lelkipásztor nyitotta meg az imahetet. Az igehirdetést követően a nagykágyai ifjak és „öregebb” ifjak (ahogy Bara László nagykágyai lelkipásztor nevezte a gyerekeket és ifjakat) köszöntötték énekekkel és szavalatokkal a vendéglelkészt és a gyülekezet tagjat. Kedden Kovács Gyula margittai lelkipásztor hirdette az igét „Az apostolok tudományához való ragaszkodás egyesít minket” címszó alatt, az Ézs 51, 4–8 igeversek alapján.