^ Vissza Fel
Hegyközszentmiklós címke bejegyzései:

Hegyközszentmiklóson elkezdődött a közterület megtisztítása

Közélet    2017. március 9. csütörtök 
 Megnézték: 206

Már februárban elkezdték a télutói nagytakarítást Hegyközszentmiklóson. Kaszoni József helybéli tanácsos elmondta, hogy szeretne egy szebb, élhetőbb faluban lakni, ahová a messziről jövők is visszavágynak. Az épp folyó munkálatokról kérdeztük a falufelelőst.

– Milyen munkálatokat végeznek?
– A szociális munkások összeszedik a szemetet, takarítják a főút melletti partot. Már sikerült kitakarítani a falu bejáratánál a gépállomástól lefelé a két partoldalt. A közterületen hetenként felszedik a szemetet. Sikerült kitakarítani a bozóttól a Mélyutat, eljutottunk egészen a pincesorig. Ma éppen a központtól lefelé, az iskola előtti részen folyik a munka, a sövénykivágás, a terület kitakarítása. A szociális munkások alkalmanként a kultúrházban is szorgoskodnak, a rendezvények után van mit felseperni, súrolni, helyrerakni.

Közérdekű birtokossági kérdések

Közélet    2017. március 9. csütörtök 
 Megnézték: 216

A viták ellenére kézzelfogható eredményeket mutatott fel az új vezetőség

Közbirtokossági gyűlést tartottak Hegyközszentmiklóson, melyen a vezetőség a tavalyi év eredményeiről számolt be, valamint az idei év terveit vitatta meg a tagsággal.

Izgalmas témákat hozott a január 29-i közgyűlés a szentmiklósi legelő- és erdő-közbirtokosság tagjai számára. A jelen lévő körülbelül negyven birtokos a következő napirendi pontokat vitatta meg: a 2016-os év anyagi mérlege; a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által lefolytatott vizsgálat és következményei; a legelő- és erdőtulajdonjogok aktualizálása; az erdő telekkönyvezése; a legelő bérbeadásának körülményei az idei évre; az almás bérbeadása; a fajárandóság kiosztása; legelőkarbantartás, kútjavítás; egyéb tervek 2017-re.

Modern fűtést a régi templomba

Mozaik  ,   2017. január 29. vasárnap 
 Megnézték: 1 356

Infrafilmes technológiával melegítik fel a hegyközszentmiklósi istenházát

Már a karácsonyi istentisztelet alkalmával is meg lett említve a hegyközszentmiklósi református gyülekezetben, hogy remélhetőleg ajándékot kapunk a Jézuskától, ám hogy mindez már meg is valósul január 8-ra, abban nem sokan mertünk hinni. Az aznapi istentiszteleten ugyanis már infás padfűtés fogadta a híveket.

A részletekről Árus László Csongor helyi lelkipásztortól a következőket tudtuk meg: a templomfűtés régi álma volt a gyülekezetnek, de ennek megvalósításában sokáig csak reménykedtek. A helyi termálstrandnak köszönhetően az idei költségvetés már lehetővé tette, hogy érdemben is tudjanak foglalkozni ezzel a feladattal, valamint az RMDSZ részéről is ígéret érkezett, hogy támogatni tudják ezt a tervet.

A békével „ismerkedtek” az érmelléki iskolások

Mozaik  ,   2016. december 15. csütörtök 
 Megnézték: 378

„A magunk kis világában megteremthetjük a belső békét, az egyensúlyt, a harmóniát azáltal, hogy rendet teszünk belül és kívül is. Mert ahogy odabent rend van és béke, úgy elrendeződnek körülöttünk is a dolgok, és sokkal jobbnak találjuk a külvilágot is.” (Bagdy Emőke)

A Biblia tanítása szerint a békesség Isten ajándéka, amely minden értelmet felülhalad. Minden ember számára fontos a belső béke, mert azáltal építjük a családunkat és közösségünket. A békét a szívünkben kell megtapasztalni, és szeretetben tovább adni másoknak. Néha egy szó is elég, hogy felkorbácsolja az indulatokat és elindítsa a vitát, de sokszor egy szó elég a béke útjának elindítására a közösségben. Jézus mondja tanítványainak: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek s ne csüggedjen.” (János evangéliuma 14,27)

Múltmentő hegyközszentmiklósi reformátusok

Mozaik    2016. augusztus 8. hétfő 
 Megnézték: 473

Árus Csongor László református lelkipásztor nyolcadik esztendeje pásztorolja a hegyközszentmiklósi gyülekezetet. A lelki munkán túl látható jegyei vannak ténykedésének: a termálstrand modernizálását követően a templomot újították fel.

A valamikori termelőszövetkezet által hasznosított termálvíz nyomán jött létre a hegyközszentmiklósi strand. A hatásos gyógyvíz mellett a csend, a világ zajától távol eső pihenési lehetőség vonzotta a közeli és távoli településekről érkezőket. Az 1989-es változásokat követően, okos előrelátással sikerült a fürdőhelyet megmenteni az elkótyavetyéléstől. Úgy döntöttek, hogy maradjon meg a helyi közösség birtokában. Mivel a falu túlnyomórészt református vallású, az egyház vette át annak üzemeltetését. Árus színrelépését követően a strandon számos beruházást eszközöltek, a bevételi mutató egyre biztatóbb lett.

Egyetemes imahét Csokalyon és Hegyközszentmiklóson

Mozaik  , ,   2016. február 28. vasárnap 
 Megnézték: 541

Csokalyon az egyetemes imahét február 15–22. között zajlott. Hála Istennek az esős és szeles idő nem tántorította el a helyi gyülekezet tagjait, és minden este 80–100 között volt azok száma, akik meghallották a harangok hívó szavát. Azok, akik sóvárogtak az ige után, naponta 6 órakor gyűltek össze a falu református templomában.

Az idei évben Lettország különböző egyházainak a tagjai állították össze az egyetemes imahét témáját. Fő gondolata a péteri kijelentés: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pét 2,9) A legrégebbi lett keresztelőkút Szent Meinhard, a nagy lett evangelizátor idejéből származik. Napjainkban az ország fővárosában, Rigában az evangélikus székesegyház közepén áll. A keresztelőkút elhelyezése a székesegyház díszes szószékéhez ennyire közel, ékesszólóan hirdeti a keresztség és az igehirdetés közötti kapcsolatot, és a minden megkeresztelthez szóló hívást, hogy hirdessék az Úr hatalmas tetteit. Nem csupán a lelkészek és egyházi elöljárók feladata az, hogy Isten igéjét hirdessék, hanem nekünk, keresztény embereknek is.

Kabaré Hegyközszentmiklóson

Kultúra    2016. január 19. kedd 
 Megnézték: 336

Igényesen szórakoznak a Nagyváradi MM Pódium Színház mulattató előadásán

Vastaps, hahota és nevetés kísérte a Nagyváradi MM Pódium Színház január 16-án, Hegyközszentmiklóson bemutatott előadását. A településre gyakorta visszatérő művészek ezúttal a kabaré hőskorának első három évtizedében született vidám jelenetekkel, dalbetétekkel mulattatták a közönséget. A műsor címe már eleve utalt a borítékoló sikerre: Kabaré 30. Az MM Pódium társulatát február 13-án ismét láthatja a helyi közönség, a mostanihoz hasonlóan sziporkázó jeleneteket fognak előadni.

Mocsár László tanácsos kezdeményezésére jó három évvel ezelőtt kezdődött a rendszeres „színészjárás” Hegyközszentmiklóson. Az idők folyamán a könnyed műfaj bizonyult leginkább közönségcsalogatónak. A felnőttek szórakoztatása mellett a gyermekeknek szánt örömszerzés is szívügye Mocsárnak, két-háromhavonta bábelőadást tartanak. Most folynak az egyeztetések az érmihályfalvi Móka amatőr színjátszó csoport vezetőjével a márciusban esetékes fellépésükről.

Reformáció ünnepe és emléktábla avatás Hegyközszentmiklóson

Mozaik    2015. november 2. hétfő 
 Megnézték: 175

Istentiszteletre szóltak a harangok október 31-én a hegyközszentmiklósi református templomban. Különleges alkalom volt ez mindannyiunk számára, hisz az istentiszteletet egy régi kedves hegyközszentmiklósi lelkipásztorunk, Makay Lehel György hirdette. Van úgy az emberrel, hogy megdobban a szíve, amikor egy kedves, régen látott ismerősével találkozik, azt hiszem, ezt éreztük mi ezen a verőfényes szombati napon. Az istentisztelet kezdetén köszöntötte a híveket. Elmondta, most jobban izgul, mint az első alkalommal, mikor bemutatkozni jött kis falunkba, pedig akkor az egy igen fontos esemény volt számára.

A felolvasott alapige a Máté evangéliumából szólt: a nyolc boldogság (Mt 5,3–12), azaz a makarizmák, melyeket összehasonlított a Lukács-evangéliumában is megtalálhatókkal (Lk 6,20–23). A beszéd központi kérdése: kik a boldogok? A lelki szegények, akik sírnak, a tiszta szívűek, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, az irgalmasok, béketeremtők… A boldogmondások Jézus emberképét mutatják. E szerint az emberkép szerint pedig az ember életének célja a boldogság. A Bibliában az boldog, aki Isten szemével nézve boldog. Az ember boldogságának oka pedig az, hogy jó úton van Istentől rendelt célja, az üdvösség felé.