^ Vissza Fel
Hegyközszentmiklós címke bejegyzései:

Elkészül az új út

Közélet  ,   2017. június 30. péntek 
 Megnézték: 1 127

Aszfaltozzák a Szentmiklós–Nagykágya-szakaszt

Javában zajlik a Hegyközszentmiklóst Nagykágyával összekötő út aszfaltozása. A közbeszerzési eljárás az elmúlt év augusztusában fejeződött be, és előreláthatólag egy év leforgása alatt a teljes munkálat a végéhez érkezik. A terített aszfaltréteg mentén vízelvezető árkokat is kialakítanak, valamint oldalparkolókkal segítik az akadálymentes közlekedést. A megközelítőleg 7,3 kilométer hosszúságú út kivitelezési költsége 1,5 millió euróra tehető.

Anyák napja Hegyközszentmiklóson

Diáksarok    2017. június 2. péntek 
 Megnézték: 159

Minden évben van egy kedves nap, amiről nem feledkezünk el, ezen a napon felköszöntjük édesanyánkat.

Ez a nap, május első vasárnapja örömünnep számunkra. Köszöntjük az édesanyákat, megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gondoskodást, melylyel születésünk óta elhalmoztak bennünket. Édesanyánk fogta kezünket, mikor járni tanultunk, ápolt, ha betegek voltunk, aki annyi szép dolgot cselekedett értünk, ő az, aki sose volt fáradt el, ha segítséget kértünk, aki meghallgatja minden bánatunkat. Kicsik és nagyok ezen a napon virággal köszöntik édesanyjukat.

Minőségi sajt készítésére oktattak

Kultúra  ,   2017. március 17. péntek 
 Megnézték: 138

A tej feldolgozva jobb áron és könnyebben értékesíthető

Sajtkészítő tanfolyamot szerveztek Hegyközszentmiklóson az érdeklődők számára március 3–4-én. Bár főleg helyiek voltak jelen, de jöttek még Érköbölkútról, Szentjobbról, Székelyhídról és Nagyváradról is. Lehet, hogy főleg nőket vártak a képzésre, de a tanulni vágyók között férfiak is voltak. A képzés elvégzése után a résztvevők emléklapot kaptak.

A tanfolyamnak kifejezetten gyakorlati jellege volt. Az oktató külön hangsúlyt helyezett arra, hogy mindenki megértse a különféle sajtok elkészítésének csínját-bínját. Az elméleti résznek köszönhetően átadták az édes, vegyes, illetve savanyú alvasztás mikéntjét.

Érmelléki imahetek a szeretet jegyében

Mozaik  ,   2017. március 13. hétfő 
 Megnézték: 110

„… Krisztus szeretete szorongat minket…” (2Kor 5,14) – ez volt az idei ökumenikus imahét központi gondolata. A reformáció 500. évfordulója alkalmából a tematika összeállítói, a németországi testvérek a megbékélésre, az egymással békében együtt élésre hívják fel figyelmünket. A keresztény ember, miután megbékélt Istennel, arra hivatott, hogy hirdesse, úgy szóban, mint tettekben ezt a megbékélést, és környezetében is erre a békességre törekedjen.

Hegyközszentmiklóson az öküméniát szó szerint értik

Ökumenikus imahét zajlott Hegyközszentmiklóson február 27. és március 5. között. Az idén ötszáz éves reformáció a kegyelemből való megváltásra helyezte a hangsúlyt, a Jézusban való hit által. Krisztus legyőzi a megosztottságot, és közelebb von bennünket egymáshoz.

Hegyközszentmiklóson elkezdődött a közterület megtisztítása

Közélet    2017. március 9. csütörtök 
 Megnézték: 165

Már februárban elkezdték a télutói nagytakarítást Hegyközszentmiklóson. Kaszoni József helybéli tanácsos elmondta, hogy szeretne egy szebb, élhetőbb faluban lakni, ahová a messziről jövők is visszavágynak. Az épp folyó munkálatokról kérdeztük a falufelelőst.

– Milyen munkálatokat végeznek?
– A szociális munkások összeszedik a szemetet, takarítják a főút melletti partot. Már sikerült kitakarítani a falu bejáratánál a gépállomástól lefelé a két partoldalt. A közterületen hetenként felszedik a szemetet. Sikerült kitakarítani a bozóttól a Mélyutat, eljutottunk egészen a pincesorig. Ma éppen a központtól lefelé, az iskola előtti részen folyik a munka, a sövénykivágás, a terület kitakarítása. A szociális munkások alkalmanként a kultúrházban is szorgoskodnak, a rendezvények után van mit felseperni, súrolni, helyrerakni.

Közérdekű birtokossági kérdések

Közélet    2017. március 9. csütörtök 
 Megnézték: 175

A viták ellenére kézzelfogható eredményeket mutatott fel az új vezetőség

Közbirtokossági gyűlést tartottak Hegyközszentmiklóson, melyen a vezetőség a tavalyi év eredményeiről számolt be, valamint az idei év terveit vitatta meg a tagsággal.

Izgalmas témákat hozott a január 29-i közgyűlés a szentmiklósi legelő- és erdő-közbirtokosság tagjai számára. A jelen lévő körülbelül negyven birtokos a következő napirendi pontokat vitatta meg: a 2016-os év anyagi mérlege; a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által lefolytatott vizsgálat és következményei; a legelő- és erdőtulajdonjogok aktualizálása; az erdő telekkönyvezése; a legelő bérbeadásának körülményei az idei évre; az almás bérbeadása; a fajárandóság kiosztása; legelőkarbantartás, kútjavítás; egyéb tervek 2017-re.

Modern fűtést a régi templomba

Mozaik  ,   2017. január 29. vasárnap 
 Megnézték: 1 275

Infrafilmes technológiával melegítik fel a hegyközszentmiklósi istenházát

Már a karácsonyi istentisztelet alkalmával is meg lett említve a hegyközszentmiklósi református gyülekezetben, hogy remélhetőleg ajándékot kapunk a Jézuskától, ám hogy mindez már meg is valósul január 8-ra, abban nem sokan mertünk hinni. Az aznapi istentiszteleten ugyanis már infás padfűtés fogadta a híveket.

A részletekről Árus László Csongor helyi lelkipásztortól a következőket tudtuk meg: a templomfűtés régi álma volt a gyülekezetnek, de ennek megvalósításában sokáig csak reménykedtek. A helyi termálstrandnak köszönhetően az idei költségvetés már lehetővé tette, hogy érdemben is tudjanak foglalkozni ezzel a feladattal, valamint az RMDSZ részéről is ígéret érkezett, hogy támogatni tudják ezt a tervet.

A békével „ismerkedtek” az érmelléki iskolások

Mozaik  ,   2016. december 15. csütörtök 
 Megnézték: 325

„A magunk kis világában megteremthetjük a belső békét, az egyensúlyt, a harmóniát azáltal, hogy rendet teszünk belül és kívül is. Mert ahogy odabent rend van és béke, úgy elrendeződnek körülöttünk is a dolgok, és sokkal jobbnak találjuk a külvilágot is.” (Bagdy Emőke)

A Biblia tanítása szerint a békesség Isten ajándéka, amely minden értelmet felülhalad. Minden ember számára fontos a belső béke, mert azáltal építjük a családunkat és közösségünket. A békét a szívünkben kell megtapasztalni, és szeretetben tovább adni másoknak. Néha egy szó is elég, hogy felkorbácsolja az indulatokat és elindítsa a vitát, de sokszor egy szó elég a béke útjának elindítására a közösségben. Jézus mondja tanítványainak: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek s ne csüggedjen.” (János evangéliuma 14,27)

Múltmentő hegyközszentmiklósi reformátusok

Mozaik    2016. augusztus 8. hétfő 
 Megnézték: 434

Árus Csongor László református lelkipásztor nyolcadik esztendeje pásztorolja a hegyközszentmiklósi gyülekezetet. A lelki munkán túl látható jegyei vannak ténykedésének: a termálstrand modernizálását követően a templomot újították fel.

A valamikori termelőszövetkezet által hasznosított termálvíz nyomán jött létre a hegyközszentmiklósi strand. A hatásos gyógyvíz mellett a csend, a világ zajától távol eső pihenési lehetőség vonzotta a közeli és távoli településekről érkezőket. Az 1989-es változásokat követően, okos előrelátással sikerült a fürdőhelyet megmenteni az elkótyavetyéléstől. Úgy döntöttek, hogy maradjon meg a helyi közösség birtokában. Mivel a falu túlnyomórészt református vallású, az egyház vette át annak üzemeltetését. Árus színrelépését követően a strandon számos beruházást eszközöltek, a bevételi mutató egyre biztatóbb lett.

Egyetemes imahét Csokalyon és Hegyközszentmiklóson

Mozaik  , ,   2016. február 28. vasárnap 
 Megnézték: 478

Csokalyon az egyetemes imahét február 15–22. között zajlott. Hála Istennek az esős és szeles idő nem tántorította el a helyi gyülekezet tagjait, és minden este 80–100 között volt azok száma, akik meghallották a harangok hívó szavát. Azok, akik sóvárogtak az ige után, naponta 6 órakor gyűltek össze a falu református templomában.

Az idei évben Lettország különböző egyházainak a tagjai állították össze az egyetemes imahét témáját. Fő gondolata a péteri kijelentés: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pét 2,9) A legrégebbi lett keresztelőkút Szent Meinhard, a nagy lett evangelizátor idejéből származik. Napjainkban az ország fővárosában, Rigában az evangélikus székesegyház közepén áll. A keresztelőkút elhelyezése a székesegyház díszes szószékéhez ennyire közel, ékesszólóan hirdeti a keresztség és az igehirdetés közötti kapcsolatot, és a minden megkeresztelthez szóló hívást, hogy hirdessék az Úr hatalmas tetteit. Nem csupán a lelkészek és egyházi elöljárók feladata az, hogy Isten igéjét hirdessék, hanem nekünk, keresztény embereknek is.