^ Vissza Fel
egyház címke bejegyzései:

Az esperesi hivatal alapkőletétele

Mozaik  ,   2013. november 27. szerda 
 Megnézték: 411

Letették az Érmelléki Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának alapkövét november 11-én. Az épület a tervek szerint Székelyhídon a Református Ifjúsági Központ és a templom mögötti területen fog elhelyezkedni. A építkezés ötlete 2011-ben egyházi közgyűlésen vetődött fel, idén hivatalos döntés is született ez ügyben.
Az alapkőletétel istentisztelettel kezdődött, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, a régióból érkezett lelkipásztoroknak, gondnokoknak, presbitereknek, köztisztségviselőknek.

Lelkészi értekezletet tartottak Székelyhídon

Mozaik    2013. október 30. szerda 
 Megnézték: 296

Lelkésztalálkozót szerveztek Székelyhídon a református templomban október 24-én. A résztvevők megemlékeztek a 450 éve megjelent Heidelbergi kátéról, és elemezték a Sas Kálmán feldolgozásában készült katekizmust. Ezt a kiemelkedő remekművet dr. Juhász Tamás egyetemi professzor méltatta, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatója beszédében Bucsai Mihály református teológus szavait idézte: „egyetlen egyház sem állhat meg egy jó káté nélkül.”
Juhász Tamás kérdésünkre elmondta, a XXI. század emberének a Sas Kálmán-féle katekizmus azt jelenti, mint amit bármelyik olyan káté, amellyel fiatalokat, gyermekeket lehet hitben megerősíteni és felnőttségre nevelni. Hozzátette, „a fent említett káténak az a nagy előnye van, a többivel szemben, hogy magyar református gyermekeket nevel, szellemisége és nyelvezete megpróbálja a Biblia üzenetét a XX. század emberének nyelvezetére fordítani’’.
Az értekezlet végén Bozsoky Sára vezetésével a Halleluja székelyhídi egyházi kórus előadását láthatták és hallhatták a résztvevők. A találkozót a Bihari egyházmegye székelyhídi esperesi hivatala szervezte.

A megújult vallás napja

Mozaik  ,   2013. október 30. szerda 
 Megnézték: 399

Október 31-én ünnepeljük a reformáció elindítását

Mire emlékeztet minket a reformáció ünnepe? Mit jelent ez a kifejezés a ma embere számára, amikor a világ teljesen elanyagiasodott, amikor már sokszor csak az „én” a fontos? A reformáció az Anyaszentegyháznak állandó megújulása, a Szentlélek munkája nyomán az emberi célok-érdekek helyett Isten akaratát kövessük. Isten színe előtt nem állhatunk meg saját érdemeinkben bízva, bűneink bocsánatát magunk erejéből nem vagyunk képesek megszerezni, csak Jézus Krisztus által, aki az ő drága vérén váltott meg bennünket, hitet ébresztett bennünk a Szentlelke által.
A reformációt soha nem lehet befejezettnek tekinteni. Harcolnunk kell azért, hogy Isten igazsága győzzön úgy, ahogy Boros Gergely költő írja le versében: „Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, / hogy hitünk dolgában végleges rend legyen […] / Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem”.

„Időutazás” az érköbölkúti és hegyközszentmiklósi Bibliahéten

Mozaik    2013. augusztus 23. péntek 
 Megnézték: 254

„Örüljetek az Úrban mindenkor!” (Filippiekhez írt levél, 4,4)
Vakációs Bibliahetet szerveztek az Érköbölkúti iskolában július hó-nap elején, melyre szép számban jöttek a gyerekek 4–15 éves korig. Hiszem és remélem, hogy mindenkinek sikerült hazavinni valamit a Bibliahéten tanultakból. Jó alkalmak a Bibliahetek arra, hogy egymást jobban megismerjék a gyerekek, hisz ekkor kötetlenebbek a foglalkozások és a játékok is segítenek ebben.

VI. IKE-tábor Hegyközszentmiklóson

Mozaik  ,   2013. augusztus 23. péntek 
 Megnézték: 360

Meghatározott napi program várta az érmelléki református ifjúsági táborban az összesen tíz településről érkezett 39 táborozót és hét kisegítőjüket. Augusztus 5–10. között naponta a hegyközszentmiklósi termálstrandon nem maradhatott el az áhítat, a bibliaórák mellett a játék, kézműves-foglalkozás, előadás, ami a mai fiatalok kérdéskörében meghatározó szerepet játszik: családi kapcsolatok, álomfejtés, megbocsátás…

Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevitele

Mozaik    2013. augusztus 23. péntek 
 Megnézték: 241

A katolikus egyház augusztus 15-én ünnepli Nagyboldogasszony ünnepét. Mit is jelent ez? Isten kiválasztotta a Megváltó anyjának Máriát, Joachim és Anna leányát, Gábriel angyallal küldve el az üzenetet, hogy fiúgyermeket fog szülni, aki a világ megváltója lesz. Mária szellemi és erkölcsi tisztaságban élve, nem lázadva az isteni terv ellen, tudomásul vette és elfogadta azt a kegyet és kegyelmet, amivel Isten ő megajándékozta.
Mária tudatában volt annak a ténynek, hogy élete gyökeresen megváltozik attól a pillanattól fogva, hogy Isten kívánságának eleget téve megszüli a „Gyermeket”, felneveli és végigéli vele annak kálváriáját, szenvedéseit.

Felújítja a református egyház az egykori Draveczky-házat

Mozaik  ,   2013. augusztus 23. péntek 
 Megnézték: 340

A Draveczky család az egyik ősi nemesi család Biharban. Több birtokkal rendelkeztek környékünkön, például a gálospetri Draveczky-kastély is az övék volt, mely a közelmúltban a Dévai Szent Ferenc Alapítvány birtokába került.
Székelyhídon a Draveczky család leszármazottja, Draveczky Zoltán lakott feleségével, Annával és egyetlen leánygyerekükkel, Ilonával. Ilona nemes természete már fiatal korában megmutatkozott. Visszaemlékezéseiben megemlítette, hogy az esküvőjét mindig úgy képzelte, hogy tele lesz az udvaruk terített asztalokkal, melyeknél mind a szegény sorsú emberek foglalnak majd helyet. Az elképzelésben mulatságos volt, hogy vőlegényt sosem álmodott maga mellé, csak a szegényeket, akiken egész életében segíteni akart.

Királyunk, Jézus! – Üzenet egy ünnep margójára

Közélet  , ,   2012. december 3. hétfő 
 Megnézték: 388

November utolsó vasárnapja a katolikus egyházban Krisztus Király ünnepe. Mit is jelent ez? Valaminek a vége és mégis valami újnak a kezdete. Ez az ünnep jelzi az egyházi év végét. A következő vasárnap már Advent első vasárnapja, ami már a várakozás, a karácsonyra, Jézus eljövetelére való készülődés kezdete.