^ Vissza Fel
Csokaly címke bejegyzései:

Főhajtás és szórakozás Csokalyon

Kultúra    2016. július 23. szombat 
 Megnézték: 391

Változatos programokkal tarkított családi napot tartottak a faluban

Csokalyon öt évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a falunapok sablonjába fulladt programokat kicsit emberbarátibbá, családiasabbá varázsolják. Ekkor született meg a gondolat, hogy a település nagy szülöttjének, Fényes Eleknek, a magyar statisztika megteremtőjének születési évfordulójához legközelebb eső vasárnapon családi nap szervezzenek. Idén július harmadika volt a település családjainak ünnepe.

Az egész napos rendezvény istentisztelettel kezdődött, melyen Forró Csaba helyi református lelkész hirdette Isten igéjét. „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében azonban kárt vall?” – hangzott a jézusi kérdés Máté evangéliumából. „Akié Jézus, azé az élet. Csak annak lehet boldog földi élete, aki kész megismerni a Mindenhatót, és rátalál az ő szeretetére. Dolgozni, küzdeni kell, de az anyagi javak nem teszik igazán boldoggá az embert, Isten szeretete az ami által boldogok és elégedettek lehetünk földi életünkben, és elnyerhetjük az örök mennyei életet” – jött a válasz a szószékről.

A hagyományokhoz híven a templomból a Fényes Elek-emlékparkba vonultak az ünneplők, ahol Béres Csaba polgármester és Szabó Ödön parlamenti képviselő osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel ezúttal röviden, lényegre törően, hisz a gyülekező esőfelhők komoran bámultak az égről az emlékezőkre.

Egyetemes imahét Csokalyon és Hegyközszentmiklóson

Mozaik  , ,   2016. február 28. vasárnap 
 Megnézték: 635

Csokalyon az egyetemes imahét február 15–22. között zajlott. Hála Istennek az esős és szeles idő nem tántorította el a helyi gyülekezet tagjait, és minden este 80–100 között volt azok száma, akik meghallották a harangok hívó szavát. Azok, akik sóvárogtak az ige után, naponta 6 órakor gyűltek össze a falu református templomában.

Az idei évben Lettország különböző egyházainak a tagjai állították össze az egyetemes imahét témáját. Fő gondolata a péteri kijelentés: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pét 2,9) A legrégebbi lett keresztelőkút Szent Meinhard, a nagy lett evangelizátor idejéből származik. Napjainkban az ország fővárosában, Rigában az evangélikus székesegyház közepén áll. A keresztelőkút elhelyezése a székesegyház díszes szószékéhez ennyire közel, ékesszólóan hirdeti a keresztség és az igehirdetés közötti kapcsolatot, és a minden megkeresztelthez szóló hívást, hogy hirdessék az Úr hatalmas tetteit. Nem csupán a lelkészek és egyházi elöljárók feladata az, hogy Isten igéjét hirdessék, hanem nekünk, keresztény embereknek is.

Építkeznek Csokalyon a reformátusok

Közélet    2016. január 18. hétfő 
 Megnézték: 529

Mesteremberek kopácsolnak a padlástérben. Már kicserélték a tetőszerkezet elavult részeit, a lécelést is új méret szerint szabták. Csomókba rakva az új cserép. Előző nap már a gyülekezet önkéntesei magasba segítették a födémre valót, immár csak két szakember végzi a precízebb tudást igénylő összepattintást.

A nagyszabású munkálat csalogatott egyháznézőbe, bár számtalan más alkalommal is felkereshettük volna az ottani gyülekezetet, hisz egyik megvalósítás a másikat éri, amióta Forró Csaba tiszteletes került a nyáj élére. Annak pedig már három esztendeje, 2012 novemberében érkezett a faluba a presbitérium meghívására. Azon az emlékezetes novemberi napon, amikor először szolgált csokalyi lelkészként, nagyon hideg volt. Összehívta a presbitereket, és felvetette a templomfűtés bevezetésének szükségességét. Mellé álltak, megmozdult a közösség. Adakozásból és a polgármesteri hivatal támogatásával a szükséges pénzösszeget csakhamar előteremtették. Három hét múlva már kellemes meleg fogadta az ige után áhítozókat – emlékezik a kezdetekre a lelkipásztor. A következő években történtekről lapunk is rendszeresen beszámolt.

Trianonra emlékeztek Csokalyon

Közélet    2015. június 7. vasárnap 
 Megnézték: 405

„Nem kell beszélni róla sohasem De mindig, mindig gondoljunk reá!” (Juhász Gyula: Trianon)
A 95 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én a Trianon-palotában aláírt békediktátumra emlékeztek meghívott, hazatért vendégek és Csokaly lakosai június 7-én, amikor emlékező istentiszteletre hívogatva kondult meg a helyi református templom harangja.

Forró Csaba helyi tiszteletes köszöntő szavait követően még az istentisztelet előtt a templomban Biró Rozália szenátorasszony osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, mondandójában hangsúlyozva, hogy a magyar nemzetnek holnapja kell legyen, mégpedig itt a szülőföldön. „Azért kell dolgoznunk, munkálkodnunk, hogy a magyar közösségek jólétben, békében, szeretetben élhessenek a Kárpát-medence szívében, nem feledve a nemzetünket ért csapásokat, hanem erőt merítve történelmünkből” – mondta. Az emlékező istentiszteleten Bara László, Bihardiószeg református lelkipásztora hirdette az igét. „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek” – szólt a felolvasott ige.

Az istentiszteletet követően a templomkertben lévő idén március 15-én felavatott Trianon-emléktáblánál folytatódott az emlékezés. Csuka József alpolgármester és családja jóvoltából lassan szoborpark áll a református templom udvarán, hiszen egy kopjafa és a pietrasantai márványból készült Trianon-emlékmű is a család adománya. Ahogy az alpolgármestertől megtudtuk, a sorozatot egy Turul-szobor elkészíttetése és avatása zárná. Az elöljáró fontosnak tartja, hogy ezen szobrok, emlékművek által a falubeli fiatalok ismerjék meg a magyarság történelmét.

A templomkerti megemlékezésen a Trianon-emlékmű előtt, a Bihardiószegi Gróf Széchényi István Huszárszázad díszőrségében elsőként Székelyhíd polgármestere, Béres Csaba szólt az egybegyültekhez. „Azt tudom, hogyha baj van, bármennyire is keserű és nehéz sorsunk van, hisz a Himnuszban is rögzítve van: ez a nemzet, ez a nép össze tud fogni. Igazából véve úgy kell élnünk az életünket, hogy úgy működjünk, mint egy motor. Mindenki a saját helyén a saját feladatát maradéktalanul végezze el. Az erdélyi magyarság Erdélyben, a szülőföldjén a szülei földjét művelje, gyarapítsa és verítékével áldja meg. Azért, hogy több száz éven keresztül, ha kell ezer éven keresztül mondhassuk el anyanyelvünkön, szülőföldünkön azt, hogy mi egy nemzet vagyunk és maradunk örökre” – hangsúlyozta a városvezető. A polgármester utolsó gondolatát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a megemlékezést fiatal csokalyi leányok – Csomaközi Daiana, Dósa Nikolett és Egri Anett –, valamint a Létavértesről érkező Molnár Laura szívhez szóló szavalataikkal tették meghitté.

A csokalyi megemlékezésen jelen volt Sógor Csaba európai parlamenti képviselő is, aki szerint „ez egy olyan nap számunkra, amikor meg kell emlékeznünk közösségünk múltjáról, de számba kell vennünk jelenünket és az előttünk álló feladatokat is”.

A templomkerti megemlékezésen közreműködött a helyi férfikórus, akinek előadásában hazafias dalokat hallgathattak az egybegyűltek. A székelyhídi és csokalyi rendezvények, megemlékezések visszatérő vendége Tasó László, Magyarország közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. A politikus most is barátsággal és a tőle megszokott közvetlenséggel szólt az egybegyűltekhez, beszédében a magyar nemzet egységét hangsúlyozva.

III. Csokalyi Családi Nap

Közélet  ,   2014. július 2. szerda 
 Megnézték: 752

A Fényes Elek Emlékpark mögötti focipályán kezdődtek a vasárnapi programok kora reggeli szabadtüzi főzőversennyel, amelyre tizenkét csapat nevezett be. A nyertes a  Bánat Utca csapata lett, amelynek tagjai, id. Kolman Bálint, Pap Gusztáv és Oláh József bogrács-gulyást főztek. Ezt követően hat csapat részvételével kispályás labdarúgó bajnokság vette kezdetét.  A mérkőzést a  nagykágyai Marosi FC nyerte (itt Hajdú-Bihar FC néven indultak), Marosi Gábor csapatvezető felkészítő edzéseinek köszönhetően.

Hetvenezres tulipánmező

Kultúra    2014. április 30. szerda 
 Megnézték: 478

Színpompás virágos kert található Csokaly szélén

Már-már turisztikai látványossággá nőtte ki magát a tavasz elején virágba boruló tulipánmező Csokalyon. A Székelyhídhoz tartozó faluban messziről látszik Mateutz József portája, ahol hetvenezer (!) tulipán pompázik a szivárvány minden színében. A tavaszi virágok királynője a tulipán, de megtalálható még jácint, nárcisz, kardvirág és fehér kála is. A tulajdonos több mint 35 éve foglalkozik virágtermesztéssel. Először Biharon kezdte, majd Csokalyra telepítette át virágait. A tulipánhagymákat eredetileg Hollandiából szerezte be, de ma már ő is termel hagymát.

Egészséges táplálkozás, gyerekdalok és rendőrautó Csokalyon

Diáksarok    2014. április 30. szerda 
 Megnézték: 386

A csokalyi iskolában, mint minden más tanintézményben, a szokványos tanítástól eltérően a gyermekek számára tanulságos, vidám, élményteli, emlékezetes, de ugyanakkor érdekes, egyhetes tevékenységet szerveztek a tanítónők.
Rögtön az első nap közösen tevékenységsorozatba kezdtek az alsó tagozaton ,,Az élet”-pályázat keretében (Activităţi în cadrul proiectului viaţa), ami egész júniusig fog tartani. A pályázat célkitűzése, hogy megtanítsa a gyermekeket, miképpen kell egészségesen táplálkozni, és hogy mennyire fontos a víz az emberi szervezetnek. A továbbiakban szebbnél szebb zöldség-gyümölcsfigurákat készítettek a gyerekek, almalenyomatokat, képeket festettek a témával kapcsolatosan, amelyeket a végén kiállítottak.